teleopieka01

Dnia 9 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Stegna Pani Ewa Dąbska podpisała po raz czwarty umowę z Polskim Centrum Opieki w Gdyni o przystąpieniu do powszechnego Pomorskiego Systemu Teleopieki.

Dzięki zawartej umowie mieszkańcy naszej Gminy po raz kolejny uzyskali bezpłatny dostęp do usługi teleopieki domowej.

Pomoc skierowana jest do osób starszych, samotnych, schorowanych, po zabiegach operacyjnych, o małym stopniu samodzielności. Umożliwia całodobowe wzywanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, poprzez  kontakt z Centrum Operacyjno - Alarmowym w ramach tzw. „czerwonego przycisku alarmowego”

W związku z wysokimi temperaturami

oraz brakiem klimatyzacji
w budynkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie
w dniu dzisiejszym, tj. 9 sierpnia 2018 roku,

skrócono godziny pracy do godziny 14:00

Decyzje o ewentualnym skróceniu pracy
w następnych dniach, GOPS podejmować będzie na bieżąco.

Przepraszamy za utrudnienia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje,
że został uchwalony nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stegna.
Regulamin znajduje się w zakałdce

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW/Regulamin udzielania pomocy.

HARMONOGRAM WYPŁAT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE - ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+)

MIESIĄCPRZELEW NA KONTAWYPŁATA W BANKU
LIPIEC25.07.2018r.20.07.2018r.
SIERPIEŃ24.08.2018r.20.08.2018r.
WRZESIEŃ24.09.2018r.20.09.2018r.
PAŹDZIERNIK24.10.2018r.19.10.2018r.
LISTOPAD26.11.2018r.20.11.2018r.
GRUDZIEŃ20.12.2018r.20.12.2018r.

rodzina500Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Stegnie

informuje, że 

od 1 lipca będzie możliwość elektronicznego składania wniosków 

na świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz

świadczenie dobry start (300 zł wyprawki). 

Wnioski można składać za pomocą systemów bankowości elektronicznej i systemu Emp@tia.

 

Wcześniejsze złożenie wniosku skutkuje jego szybszym rozpatrzeniem. 

Ponadto informujemy, że

wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można będzie składać dopiero od 1 sierpnia 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie, 

ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna, pokój nr 9.

empatia mrpips 300

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie informuje,
że w dniach 23-25 maja 2018 r. wydawana będzie żywność
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie ul.Gdańska 60,
w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020.


Osoby zakwalifikowane do programu proszone są o odebranie żywności
w terminach:

23.05.2018 w godzinach od 12.00-15.00

24.05.2018 w godzinach od 9.00-15.00

25.05.2018 w godzinach od 9.00-12.00

zywnosc