Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 marca 2018 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie nieczynny.

Program Pomocy Dzieciom

stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

badania usg dzieci 03.2018

zywnosc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie informuje,
że w dniach 13-15 marca 2018 r. wydawana będzie żywność
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie ul. Gdańska 60,
w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020


Osoby zakwalifikowane proszone są o odebranie żywności
w terminach:

13.03.2018 w godzinach od 9.00-13.00

14.03.2018 w godzinach od 9.00-13.00

15.03.2018 w godzinach od 9.00-12.00

zywnosc

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE INFORMUJE,
ŻE W MARCU 2018 BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ

 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy żywnościowej w formie paczek z produktami spożywczymi powinny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12 do dnia 28 lutego 2018 r. w celu wypełnienia dokumentów określających sytuację dochodową, rodzinną i zdrowotną oraz odebrania skierowania.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W STEGNIE ZAWIADAMIA, ŻE

Dnia 04 grudnia 2017r. o godzinie 1230

w miejscowości Żuławki w Świetlicy Wiejskiej

odbędą się W A R S Z T A T Y   dietetyczne,

kulinarne i niemarnowania żywności.

Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

operacyjnyue

warsztatydiet