Drukuj

Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 nie nastąpi zmiana Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stegna wraz z załącznikami, w tym z listą - WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO.

Zmiany planuje się od 1 września 2015 r.
Jeżeli zmiany zatwierdzi Rada Gminy Stegna zostaną one zamieszczone na stronie internetowej GOPS Stegna: a także będą dostępne w Dziale Świadczeń Rodzinnych.