Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie informuje o terminach składania wniosków w sprawach:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

ŚWIADCZENIA RODZINNE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Do wniosków w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 obowiązują dochody uzyskane w 2014 roku.

Do wniosków w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2015/2016 obowiązują dochody uzyskane w miesiącu sierpniu 2015 roku.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00, informacje pod nr tel. 55 247 82 86 w. 16