Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna wprowadza następujące zmiany:

Od 1 listopada 2015 r.:

Kwoty zasiłków rodzinnych:

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostaje bez zmian:

Nie zmienia się także wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł).