Drukuj

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE informuje, że pomoc w postaci żywności dla mieszkańców Gminy Stegna wydawana na podstawie Umowy nr 11/2016 Podprogram 2016 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 zawartej w dniu 18 sierpnia 2016 roku,

BĘDZIE WYDAWANA W DNIACH
od 29.11.2016r. do 01.12.2016R.
W ŚWIETLICY PRZY OSP W MIKOSZEWIE
W GODZINACH OD 900 DO   1300