Drukuj

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE

ZAWIADAMIA, ŻE

DNIA 15 LISTOPADA 2017R. O GODZ. 900

W SALI NR 1 URZĘDU GMINY W STEGNIE UL. GDAŃSKA 34

ODBĘDĄ SIĘ

 WARSZTATY EKONOMICZNE

ORGANIZOWANE PRZEZ BANK ŻYWNOŚCI W TCZEWIE

w związku pomocą żywnościową udzielaną mieszkańcom Gminy Stegna
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD
)

NA KTÓRE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

warsztekono