Drukuj

W okresie epidemii Zespół Interdyscyplinarny realizuje wszystkie zadania dotyczące przemocy w rodzinie za pomocą zdalnych środków komunikacji elektronicznej.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY jest to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Głównym celem zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Podstawą prawną działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stegnie jest:

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2005r Nr 180,poz.1493 z póżn.zm.)
  2. Uchwała NRV/32/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 23.11.2011r w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  3. Zarządzenie NR40/2011 Wójta Gminy Stegna z dnia 26 maja 2011rw sprawie powoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stegnie.

Dnia 1 sierpnia 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie( Dz. U. Nr 125, poz. 842), która nałożyła na samorządy nowe obowiązki,
w szczególności:

Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzi:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie
ul. Wojska Polskiego 12
tel. / faks (0-55) 247 8286
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszeń dotyczących podejrzenia występowania przemocy można dokonać pod nr telefonu:

Przydatne linki: