Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Stegnie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE INFORMUJE

Pomoc w postaci żywności dla mieszkańców Gminy Stegna wydawana na podstawie Umowy nr 11/2016 Podprogram 2016 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 zawartej w dniu 18 sierpnia 2016 roku,

BĘDZIE WYDAWANA W DNIACH

od 16.05.2017r. do 18.05.2017r.

W ŚWIETLICY PRZY OSP W MIKOSZEWIE

W GODZINACH OD 900 DO 1300

Copyright © 2009-2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie.
Strona utworzona w ramach Projektu "Pomocna dłoń" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.