Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Stegnie

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 

 

Więcej…

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie informuje, że na stanowisko psychologa została wybrana Pani Patrycja Sternalska.

Więcej…

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PEDAGOGA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie informuje, że na stanowisko pedagoga została wybrana Pani Agnieszka Arent.

Więcej…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do przeprowadzenie usług szkoleniowych i edukacyjnych została wybrana oferta firmy Advise & Win Polska.

 

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).


Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

 

Więcej…

Copyright © 2009-2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona utworzona w ramach Projektu "Pomocna dłoń" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o plikach cookies