Rozpoczynamy I edycję Projektu „Pomocna dłoń”.

Projekt skierowany jest do 20  osób z czego 10 rodzin zostanie objęte pomocą asystenta rodziny a 10 osób rehabilitacją indywidualną w domu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny powodzenia kontraktu socjalnego oraz zgromadzonej przez GOPS dokumentacji.
Osoba zawierająca kontrakt socjalny z pracownikiem socjalnym będzie musiała wyrazić chęć współpracy w rozwiązywaniu swoich problemów.

W ramach projektu zostanie zawartych 20 kontraktów socjalnych:

 • 10 w ramach asystenta rodziny
 • 10 w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych w domach

w ramach których podjęte będą następujące działania:

 • Aktywizacja społeczna
  • usługi wsparcia i  aktywizacji przez asystenta rodziny
  • poradnictwo specjalistyczne psychologa i pedagoga
  • poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych w rodzinie i środowisku
 • Aktywizacja zdrowotna
  • terapia psychologiczna dla rodzin w miejscu ich zamieszkania
  • rehabilitacja osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania
 • Aktywizacja edukacyjna
  • skierowanie i finansowanie wykształcenia ponadgimnazjalnego
 • Aktywizacja zawodowa (osoby niepełnosprawne)
  • włączenie osób niepełnosprawnych w uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej
  • skierowanie do pracy w spółdzielni socjalnej

Dla wszystkich uczestników programu przewidziana jest pomoc w postaci zasiłków celowych i okresowych.