Rozpoczynamy III edycję Projektu „Pomocna dłoń”.

Planowany okres realizacji projektu od 1 stycznia 2012 do 6 czerwca 2013.
Projekt skierowany jest do 24 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu gminy Stegna, korzystających pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pierwszeństwo będą miały osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, niepełnosprawne, osoby z rodzin wielodzietnych oraz z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
Projekt będzie miał na celu zaoferowanie wsparcia, które umożliwi tym osobom uniezależnienie się od otrzymywanej pomocy społecznej i powrót na rynek pracy.

III edycja projektu realizowana będzie w dwóch etapach:

  • I etap – styczeń-grudzień 2012 – 12 osób
  • II etap – styczeń-czerwiec 2013 – 12 osób