Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, został opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program m.in. ma sprzyjać czasowemu odciążeniu opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

Realizację Programu w pełni pokrywają środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023