Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Liczba lub wymiar etatu: 1
Termin składania dokumentw: do dnia 03 sierpnia 2015r. do godz. 12.00
Strona z ogłoszeniem: http://gopsstegna.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/glowny-ksiegowy.html