osłonowy 02

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie informuje, iż:

 • wnioski o dodatek osłonowy można składać elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP – od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od 3 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • wrzucając wniosek do skrzynki podawczej zlokalizowanej: - przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie ul. Wojska Polskiego 12.
 • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników GOPS Stegna w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00,

WSZYSTKIE DANE NIEZBĘDNE DO USTALENIA DOCHODU W CELU ROZPATRZENIA WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO SĄ POZYSKIWANE PRZEZ PRACOWNIKA GOPS STEGNA.

NIE MUSZĄ PAŃSTWO SAMI UZYSKIWAĆ ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH PRZEZ ZUS ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW.

Upoważnieni pracownicy mają bezpośredni dostęp do ww. usług, za których pośrednictwem mają obowiązek pobrać odpowiednie dane niezbędne do ustalenia dochodu, w tym informacje  o wysokości składek na ubezpieczenie  zdrowotne członków gospodarstwa domowego.

dodatek oslonowy 2022

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu,
  że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu,
  że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

 • elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP – od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od 3 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

- wrzucając wniosek do skrzynki podawczej zlokalizowanej - przy siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie ul. Wojska Polskiego 12.

- osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników GOPS Stegna
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00
w pokoju nr 10 (nad ośrodkiem zdrowia)

Link do wniosku: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000002/O/D20220002.pdf?fbclid=IwAR028qPCkNYb_vKsOBwse45g1nsNFUnoc55hBTkhTqDyc6rqhHCY1eGU3A

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, świadczenie jest podwyższone. Jednak aby otrzymać podwyższoną kwotę dodatku, źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB).

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Deklaracje można składać w Urzędzie Gminy w Stegnie w pokoju nr 7 (nie później niż do 30.06.2022 r. lub w terminie do 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła/spalania paliw).

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy w Stegnie, na stronie internetowej gminy Stegna. Deklaracje można również złożyć przez aplikację ZONE
( www.ceeb.gov.pl).

https://stegna.pl/media/download/1ee9f755-7ddc-49f7-9f59-2c0404d30e4f

https://stegna.pl/media/download/9d0047f1-f323-4d06-83a5-e16540f49f11